รายงานผลการถอดบทเรียน AAR (After Action Review) กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการถอดบทเรียน AAR (After Action Review) กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารแนบ>>>>>>> ไฟล์เล่ม สรุป AAR กลุ่มพัฒนาการศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดต่อ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม