รายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางอุไรรัตน์ โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้รับ รายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  กรณีขอใช้บัญชีจาก กศจ.ร้อยเอ็ด จำนวน 18 ราย ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมนี้ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามได้มอบนโยบาย รวมถึงหลักการครองตน ครองคน ครองงาน  เพื่อเป็นแนวทางให้ข้าราชการใหม่ถือปฏิบัติและนำไปปรับใช้ต่อไป

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *