รายงานตัวผู้สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.กฤต สุวรรณพรหมศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางอุไรรัตน์ โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้รับ รายงานตัวผู้สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน 11 ราย ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  ในการนี้ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  ได้มอบนโยบาย รวมถึงหลักการบริหารงาน เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารสถานศึกษานำไปปรับใช้ในการดำเนินงานต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *