รับสมัคร​บุคคล​เข้ารับการสรรหา​ เพื่อเลื่อน​ตำแหน่ง​ย้ายและโอนข้าราชการ​ครูและบุคลากร​ทางการ​ศึกษา​ และย้ายข้าราชการ​พลเรือน​สามัญ​ ไปบรรจุ​และแต่งตั้ง​ให้ดำรงตำ​แหน่ง​บุคลากร​ทางการ​ศึกษา​อื่น​ตามมาตรา​ 38ค.(2) ที่ว่าง​ สังกัดสำนักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษ

รับสมัคร​บุคคล​เข้ารับการสรรหา​ เพื่อเลื่อน​ตำแหน่ง​ย้ายและโอนข้าราชการ​ครูและบุคลากร​ทางการ​ศึกษา​ และย้ายข้าราชการ​พลเรือน​สามัญ​ ไปบรรจุ​และแต่งตั้ง​ให้ดำรงตำ​แหน่ง​บุคลากร​ทางการ​ศึกษา​อื่น​ตามมาตรา​ 38ค.(2) ที่ว่าง​ สังกัดสำนักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​เขต​ 2

เอกสารแนบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *