รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา  38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปี  พ.ศ.2564

รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา  38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปี  พ.ศ.2564

เอกสารแนบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *