รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ

1.ประกาศรับสมัคร

2.ขั้นตอนการสมัครออนไลน์

3.ปก (แบบรายงานประวัติและผลงาน)

4.แบบระยะเวลาการดำรงค์ตำแหน่ง

5.หนังสือรับรองการปฏิบัติงานการสอน

6. มาตราการป้องกันการทุจริต

7.มาตราการป้องกันโควิด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *