ระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม วางพวงมาลาพระราชทานและบำเพ็ญกุศลศพครบ 100 วัน พระเทพสารคามมุนี (ปุ้ม ปณฺฑิโต) อดีตเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม และเจ้าอาวาสวัดอภิทธิ์ ณ วัดอภิสิทธิ์ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม วางพวงมาลาพระราชทานและบำเพ็ญกุศลศพครบ 100 วัน พระเทพสารคามมุนี (ปุ้ม ปณฺฑิโต) อดีตเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม และเจ้าอาวาสวัดอภิทธิ์ ณ วัดอภิสิทธิ์ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *