ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  รายละเอียด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *