มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ

รายละเอียด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *