มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการ “ศธจ.มหาสารคาม จิตอาสา ร่วมด้วยช่วยกัน แบ่งปันความสุข ในวิกฤตโควิด 19”

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564  นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย ร้อยเอกสุวิช พันธะลา นายทหารฝ่ายธุรการและกำลังพล กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 คุณครูกาญจนา พันธะลา และคุณครูเกศแก้ว นามแสง ครูโรงเรียนสีหราชเดโชชัย จังหวัดขอนแก่น  ได้ร่วมกันมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการ “ศธจ.มหาสารคาม จิตอาสา ร่วมด้วยช่วยกัน แบ่งปันความสุข ในวิกฤตโควิด 19”

    

    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *