มอบสิ่งของให้แก่โรงเรียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงวิกฤตโควิด 19 ณ โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบสิ่งของให้แก่โรงเรียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงวิกฤตโควิด 19 ณ โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ ต.ห้วยแอ่ง และโรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *