มอบสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ตำบลท่าสองคอน

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางวรทิพ จันทรา ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน และบุคลากร เป็นผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดต่อ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม