มอบนโยบายและพบปะรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในโอกาสที่มารายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบนโยบายและพบปะรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในโอกาสที่มารายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 7 ราย ขับเคลื่อนโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ณ ห้องปฏิบัติการศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *