มประชุมเชิงปฏิบัติการจังหวัดขยายผล ในการเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนกระบวนการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงเสริมสร้างการปฏิบัติงานที่มีธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนางสาวสุมาลี มุระดา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจังหวัดขยายผล ในการเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนกระบวนการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงเสริมสร้างการปฏิบัติงานที่มีธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *