พิธีเปิดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองฯ จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *