พิธีเปิดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย)

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานพิธีเปิดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย)  การนี้ นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ผู้อำนวยการกลุ่ม รวมถึงบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิญาณตนและสวนสนาม พร้อมร่วมกิจกรรมยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์
ณ สนามโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *