พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตร Mahasarakham Modern Trade

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตร Mahasarakham Modern Trade ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ขับเคลื่อนโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ณ ห้องประชุมทัทิมสยาม โรงแรมสวนวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *