พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชน ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชน ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม การนี้ นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย น.ส.พัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธืการจังหวัดมหาสารคาม ดร.รัติพร ภาธรธุวานนท์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และนางรพีพรรณ ปางทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้ปฏิบัติภารกิจจิตอาสา 904 ณ โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *