ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสสัมภาษณ์ ในหัวข้อแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดมหาสารคาม ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในหัวข้อแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดมหาสารคาม ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวปฏิบัติการเก็บค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *