ผู้สอบแข่งขันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 สามารถดูคะเนนได้ในระหว่างวันที่ 4 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2565

ผู้สอบแข่งขันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 สามารถดูคะเนนได้ในระหว่างวันที่ 4 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย

http://103.205.161.147/web/Application.htm?mode=initLogin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *