ผลพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตำแหน่งครู ตามมติอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

ผลพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตำแหน่งครู ตามมติอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *