ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

1. ผลการพิจารณา. เขต 1

2. ผลการพิจารณา. เขต 2

3. ผลการพิจารณา. เขต 3

4. ผลการพิจารณา. เขต 26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *