“ปลูกต้นไม้ในใจคน ชวนคนสารคาม รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามดำเนินโครงการ “ปลูกต้นไม้ในใจคน ชวนคนสารคาม รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการและKick Off ปลูกพร้อมกัน จำนวน 170,999 ต้น ณ โรงเรียนทุกแห่ง ในจังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *