ประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในเชิงพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในเชิงพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การนี้ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามได้มอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนงานการศึกษาเชิงพื้นที่แก่ผู้อำนวยการกลุ่ม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *