ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อมูลนำเสนอต่อ นายอเนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาภายใต้แนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด

วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามได้มอบหมายให้ นางอรุณรัตน์ รัตนมนตรี รักษาการ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และนายรัฐกร ลงคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อมูลนำเสนอต่อ นายอเนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาภายใต้แนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด ณ ห้องประชุม 409 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *