ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการศึกษาเชิงพื้นที่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4/2565 โดยมี นายสุภชัย จันปุ่ม รองศึกษาธิการภาค 7 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการศึกษาเชิงพื้นที่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4/2565  โดยมี นายสุภชัย จันปุ่ม รองศึกษาธิการภาค 7 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12  เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *