ประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก”เพื่อหารือศึกษาแนวทางในการช่วยเหลือสมาชิกลดปัญหาการส่งชำระหนี้รายเดือนและส่งเสริมสถานะทางเศรษฐกิจของสมาชิก ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันให้ดำรงชีพได้ ณ ห้องสัตรัตน์ โรงแรมตักสิลา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 6 สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา 08.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบหมายให้ นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม”เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก”เพื่อหารือศึกษาแนวทางในการช่วยเหลือสมาชิกลดปัญหาการส่งชำระหนี้รายเดือนและส่งเสริมสถานะทางเศรษฐกิจของสมาชิก ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันให้ดำรงชีพได้ ณ ห้องสัตรัตน์ โรงแรมตักสิลา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *