ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาตามนโยบายลงสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2564

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบหมายให้ นางอุไรรัตน์ โสภา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาตามนโยบายลงสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2564 ขับเคลื่อนโดย กลุ่มพัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *