ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2564 ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *