ประชุมร่วมกับนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการและเอกชน เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “ปลูกต้นไม้ในใจคน ชวนคนสารคามรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาที่ยุ่งยืน”

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมร่วมกับนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการและเอกชน เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “ปลูกต้นไม้ในใจคน ชวนคนสารคามรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาที่ยุ่งยืน” โครงการ “ปลูกป่าและป้องกันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม” และขับเคลื่อนงานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *