ประชุมมอบนโยบายด้านการศึกษาแก่ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามประชุมมอบนโยบายด้านการศึกษาแก่ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *