ประชุมพิจารณาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. กลุ่มนโยบายและแผน  ได้จัดประชุมพิจารณาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

 

{gallery}activities/009{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *