ประชุมพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอชื่อและผลงานเข้ารับรางวัลเด็กดีเด่น สมาคมสภาสังเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน การประชุมพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอชื่อและผลงานเข้ารับรางวัลเด็กดีเด่น สมาคมสภาสังเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อเสนอผลงานเข้ารับการพิจารณาในระดับจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *