ประชุมผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาของจังหวัดมหาสารคาม

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ประชุมผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาของจังหวัดมหาสารคาม กับผู้ศึกษาดูงาน GP5 ซึ่งได้ศึกษาดูงานในประเทศ จังหวัดมหาสารคาม ผ่านระบบ Zoom หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 11 ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *