ประชุมชี้แจงแนวทาง การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ภายใต้โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ระยะที่ 2

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 09.00 น. ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทาง การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ภายใต้โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดมหาสารคาม  ระยะที่ 2 พร้อมด้วย นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง  รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นายกันตธี เนื่องศรี  รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ผู้แทนจากหน่วยงาน ทางการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคณะทำงานจาก กสศ. ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *