ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการและแนวทางการขับเคลื่อนวาระเร่งด่วนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล(Big Data) ในช่วงไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.  ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบหมายให้ผู้บริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการและแนวทางการขับเคลื่อนวาระเร่งด่วนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล(Big Data) ในช่วงไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *