ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-Net

วันที่  21  กรกฏาคม  2560   ว่าที่  ร.ต.ดร  ธนุ  วงษ์จินดา  ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  เข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-Net ชั้น  ป.6  ม.3  และ  ม.6  

ณ  โรงแรมเจริญธานี  จังหวัดขอนแก่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *