ประชุมชี้แจงรณรงค์ให้ครูและบุคลากรฉีดวัคซีน เพื่อชี้แจงแนวทางการรับวัคซีนตามมาตรการที่กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารสุขกำหนด

  วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมชี้แจงรณรงค์ให้ครูและบุคลากรฉีดวัคซีน เพื่อชี้แจงแนวทางการรับวัคซีนตามมาตรการที่กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารสุขกำหนด โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *