ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน เพื่อประเมินศักยภาพหน่วยงานสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ประธานการประชุม พร้อมด้วย นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงาน เพื่อประเมินศักยภาพหน่วยงานสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *