ประชุมชี้แจงการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ประชุมชี้แจงการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประชุมชี้แจงแนวทางการจัดงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2565 ในส่วนของการแสดงและการประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ซึ่งหน่วยงานทางการศึกษาได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยหลักในการขับเคลื่อน ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *