ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2564 โดยมี นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *