ประชุมคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 7/2564 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 7/2564 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดต่อ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม