ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 8/2564

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง  รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 8/2564  โดย นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  เป็นประธาน ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้  ได้มีการหารือเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติ ในการจัดเตรียมการสอบของหน่วยงาน ทางการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *