ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 32/2564

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบหมายให้ ดร.รัติพร ภาธรธุวานนท์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 32/2564 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *