ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 15/2564

วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ ดร.รัติพร ภาธรธุวานนท์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 15/2564 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *