ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายเสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ประจำอำเภอ

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายเสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ประจำอำเภอ ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สนง.ศธจ.มค.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *