ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (กศจ.) ครั้งที่ 5/2564

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางอุไรรัตน์ โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (กศจ.) ครั้งที่ 5/2564 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

       

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *