ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประกวดโครงงานนักเรียน ตามโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง  รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  ร่วมดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประกวดโครงงานนักเรียน ตามโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *