ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมได้สรุปผลการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน ที่ไม่เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และพิจารณาปฏิทินการดำเนินงานโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อีกทั้งยังพิจารณาทบทวนหลักสูตร ทักษะอาชีพ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่และตรงตามตำแหน่งว่าง ของจังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดต่อ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม