ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)

วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานฯ และประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *